در روز دوشنبه 14 مهر نوآموزان پیش دبستانی و دانش آموزان کلاس اول به همراه مربیان خود به پارک آبشار رفتند و به بازی و شادی پرداختند دانش آموزان پایه اول درس علوم خود را نیز در پارک برگزار نمودند.