دانش آموزان کلاس چهارم در تاریخ 1 آبان برای یک "خرید عاقلانه" که در درس 3 کتاب مطالعات آموخته بودند به فروشگاه کتاب و لوازم التحریر رفتند. آنها ازقبل به طور هفتگی پول توجیبی خود را پس انداز کرده و با تنظیم جدول بودجه و مشورت با بزرگترها برای خرید خود برنامه ریزی کردند.

در راستای این فعالیت، خواندن اعداد شش تا 9 رقمی و تبدیل ریال به تومان، محاسبه پول خرج شده و مبلغ بافی مانده هم تمرین شد.