به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی برنامه های زیر در دبستان و پیش دبستانی هاجر توسط دانش آموزان کلاس سوم طراحی و انجام شد. 

1.طرح خلاصه خوانی کتاب برای دانش آموزان کوچکتر، از برنامه های موردنظر توسط دانش آموزان این کلاس بود که به نمایندگی از دانش آموزان کلاس، خانم ها فاطمه حورا آقا بزار،فاطمه ضیایی و فاطمه سما تولایی به ترتیب در کلاس های اول، دوم و پیش دبستانی اجرا و با استقبال دانش آموزان روبرو شد.

2.در مرحله ی بعد آشنایی دانش آموزان دبستان با علائم نگارشی بود. 

دانش آموزان کلاس سوم با توجه به یادگیری و آشنایی با علائم نگارشی در کتاب فارسی امسال، دلخواه بعضی از علائم را به صورت کاردستی آماده کرده و در صف صبحگاه همراه با شعر و توضیحات مربوط به هر علامت برای دانش آموزان اجرا کردند. در این برنامه خانم ها فاطمه سما تولایی، سلاله مسائلی، هانیا اسلامی، دینا سعیدی، ثنا آذربایجانی، فاطمه ضیایی و فاطمه بابا احمدی مسئولیت برگزاری این طرح را برعهده داشتند.

3. بازدید و خرید از نمایشگاه و فروشگاه کتاب دبستان