از مادران و پدران عزیز

 

دعوت میشود از نمایشگاه نقاشی و خوشنویسی دانش آموزان که در روزهای دوشنبه تاچهارشنبه 26 تا 28اردیبهشت در دبستان برگزار می شود، دیدن فرمایند. 

ساعات بازدید: 8 تا 12 صبح