دانش آموزان خلاق کلاس دوم کتاب قصه ای  برای داستانی که آموزگارشان برایشان خواندن درست کردند و  در پانل مدرسه به نمایش گذاشتند.