به اطلاع اولیای گرامی می رساند به دلیل آلودگی بسیار شدید هوای اصفهان کلاسهای حضوری دانش آموزان، فردا سه شنبه 9 آذرماه برگزار نمیشود و کلاسها به صورت صرفا مجازی در اسکای روم برگزار میشود.