برگزاری اردوی رستوران بازی و خانه خلاقیت در تاریخ 28 مهرماه ، واقع در خیابان هشت بهشت شرقی به مدت یک ساعت ونیم برای دانش آموزان پایه دوم و چهارم ، دبستان هاجر