جشن شکوفه های پایه اول در روز شنبه 27 شهریور ماه با گروه بندی برگزار گردید.

در این روز دانش آموزان کلاس اول به همراه یکی از اولیای خود در فضای مدرسه حاضر شده و به شادی و بازی با دوستان خود پرداخته و با آموزگار و کلاس خود آشنا شدند .

 

همچنین در جشن شکوفه ها، دانش آموزان کلاس اول عکس یادگاری گرفته و معلم نقاشی دبستان سرکار خانم قدیری در این روز به گریم کودکان پرداختند.

 

کتب درسی و وسایل کمک آموزشی تهیه شده برای پایه اول و هدایایی از طرف دبستان برای آنها تهیه شده بود، که به دانش آموزان کلاس اولی و اولیائشان تحویل داده شد.