اولین جلسه آموزش خانواده سال تحصیلی 1400-1401 پایه ششم روز چهارشنبه 24 شهریور ماه ساعت 10:30 صبح در فضای اسکای روم برگزار می شود.

لینک جلسه از طریق گروه های واتساپ به اطلاع اولیای گرامی رسانده می شود.