اولین جلسه آموزش خانواده سال تحصیلی 1400- 1401 پایه پنجم روز دوشنبه 22 شهریور ماه ساعت 8:30 صبح در فضای اسکای روم برگزار می شود.

لینک جلسه از طریق گروه های واتساپ به اطلاع اولیای گرامی رسانده می شود.