نویسنده: محمد حسین غیب غلامی
مترجم: -
تصویرگر: -
ناشر: -