در روز شنبه 29 اردیبهشت ماه نوآموزان پیش دبستانی هاجر پایان سال تحصیلی خود را در کنار دوستان و خانواده با همکاری مربیان خود جشن گرفتند. در این جشن ضمن پذیرایی از مهمانان، نمایش وسرود توسط نوآموزان اجرا شد. همینطور پک هایی شامل عکس یادگاری و هدیه به آنها داده شد.