نمایشگاه کارهای هنری دانش آموزان در روزهای سه شنبه و چهارشنبه 25 و 26 اردیبهشت در دبستان برگزار گردید. در این رابطه از اولیای محترم دعوت شد تا از نمایشگاه دانش آموزان دیدن نمایند.