در روز چهارشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ مصادف با روز معلم، اعضای انجمن اولیاء و مربیان دبستان هاجر با حضور در این مرکز به نمایندگی از اولیای دانش آموزان از آموزگاران و کارکنان پیش دبستانی و دبستان غیردولتی هاجر قدردانی نمودند. همچنین سرکار خانم بهتاش موسس محترم دبستان نیز با اهدای یادبودهایی به از کلیه کارکنان دبستان قدردانی و تشکر نمودند. دانش آموزان پایه مختلف هم در ابراز قدردانی و تشکر از آموزگاران خود برنامه هایی اجرا نمودند.