ضیافت باشکوه افطاری ، دبستان هاجر
در کنار عزیزان روزه دار پایه های سوم تا ششم
یکشنبه ۱۹ فروردین :rose: