برگزاری محفل قرآنی در روز ۲۳ ماه مبارک رمضان با حضور قاری و حافظ قرآن کریم استاد گرامی جناب آقای قوام نیا

برای پایه های دوم تا ششم