حضرت امام صادق علیه السلام: "هر مسلمانی که حاجت مسلمانی را روا کند، خدای تبارک و تعالی به او خطاب میکند؛ ثواب تو برعهده من است و به غیر بهشت برایت راضی نباشم." سپاس شما را که مادرانه دلسوزی کردید و پدرانه احساس مسئولیت نمودید، سپاس نوآموزان و دانش آموزان عزیزمان را که ندای زیبای همدلی شان با خواهران و برادران دانش آموزشان ما را به وجد آورد و سرشار از زیبایی مان کرد، سپاس شما را که ندای فاستبقوالخیرات را شنیده و امتثال امر نموده اید. هدایای شما ذخائری اخروی و دعاگویانی ابدی برایتان آفریده که تنها خداوند متعال ضامن ادای آنهاست. به اطلاع اولیای گرامی و عزیزان مشارکت کننده در جشن هدیه به خدا می رساند؛  به لطف و یاری خداوند مهربان و همکاری کلیه اولیای گرامی و دانش آموزان عزیز دبستان و همکاران آموزشی و اجرایی مجموعه هاجر، در برنامه "جشن هدیه به خدا"، مجموعا ۱۲۶میلیون و هفده هزار تومان به حساب خیریه دانش آموزی کریم اهل بیت علیه السلام اهدا و واریز شد.