در روز چهارشنبه 23 اسفند دانش آموزان در مراسم جشن نوروز و جشن آغاز ماه رمضان شرکت نموده و عکسهای یادگاری گرفتند.