دانش آموزان کلاس چهارم دبستان هاجر پس از یادگیری محاسبات عددی با رقم میلیون، این روز را در کنار دوستان خود جشن گرفتند و خاطره سازی کردند.