در تاریخ 16 مهرماه 1402 به مناسبت روز کودک ، جشنی در پیش دبستانی برگزار شد وهدایایی به این مناسبت دریافت نمودند.