در روز چهارشنبه 26 مهرماه 1402 دانش آموزان پایه های دوم تا ششم به همراه مربیان خود به نمایش فیلم بچه زرنگ در سینما فرهنگیان رفته و از دیدن فیلم و همراهی با دوستانشان لذت بردند.