در روز یکشنبه 16 مهرماه به مناسبت آغاز آموزش قرآن پایه اول، جشنی در دبستان برگزار گردید که از مادران عزیز این پایه نیز دعوت شده بود در جشن حضور یابند همچنین در این برنامه دانش آموزان پایه اول از اجرای شاد روحانی محترم جناب آقای نبوی منش نیز بهره بردند و اطراف دبستان هدایایی دریافت نمودند و عکسهای زیبایی به یادگار گرفتند.