به اطلاع اولیای متقاضی ثبت نام پایه اول سال تحصیلی آینده می رساند، جهت ثبت نام موقت پایه اول فرم ثبت نام را کامل نمایید، جهت تنظیم وقت مصاحبه با اولیای محترم تماس گرفته می‌ شود.

لینک زیر:

https://docs.google.com/forms/d/1eVYYM4GyWkRw3kTZ9xO-z39ZBm6na9jwKBiGBK1_iR8/edit