به اطلاع اولیای متقاضی ثبت نام پایه اول سال تحصیلی آینده می رساند، جهت ثبت نام موقت پیش دبستانی فرم ثبت نام را کامل کنید، جهت تنظیم وقت مصاحبه با اولیای محترم تماس گرفته می‌ شود.

لینک زیر:

https://docs.google.com/forms/d/1QppD8QzKbBNKV6E-57tF_mBZC3seq0MDCZ6LtH9uFls/edit