جلسه آموزشی پایه پیش دبستانی در روز سه شنبه ۱۴۰۱/۹/۸ ساعت ۸ و نیم صبح در دبستان برگزار می گردد، حضور یکی از اولیای گرامی در جلسه الزامی است.