به اطلاع  مي رساند، جلسه آموزشی پایه دوم با حضور آموزگار کلاس در روز شنبه ٥ آذر ساعت ۱۴:١٥ در دبستان برگزار می شود.

 

حضور یکی از اولیای گرامی در جلسه، به پیشبرد اهداف آموزشی و پرورشی عزیزانمان کمک خواهد کرد.