به اطلاع اولیای گرامی می رساند، اولین جلسه آموزشی طرح اندیشه ورزی با همکاری موسسه تیزفکری در روز یکشنبه ۲۹ آبان ساعت ۱۸ تا ۲۰ بصورت مجازی برگزار می شود.

مدرس کارگاه: جناب آقای دکتر دری

لینک جلسه متعاقبا ارسال می شود.