اجرای کاروان کتاب خوانی 

دانش آموزان کلاس ششم به مناسبت هفته کتاب خوانی در روزهای یکشنبه و دو شنبه ۲۲ و ۲۳ آبان ۱۴۰۱ با اجرای نمایش ، تعدادی از کتاب های خود را به شکل یک روزه به دانش آموزان امانت داده و برای بچه های پیش دبستانی و اول اقدام به خواندن کتاب کردند. 

در برنامه دیگری دانش آموزان ششم در این هفته به بازخوانی داستانهای شاهنامه برای سایر دانش آموزان پرداختند.