برای ثبت نام موقت میان پایه ای لطفا به لینک زیر مراجعه فرمایید...

https://docs.google.com/forms/d/1pLT43vFfwSnSTYkpsOuW2fh7PKl2XbIScCqYIvGa3Rg/edit

قابل ذکر است که آزمون میان پایه روز پنجشنبه 27 اردیبهشت ساعت 9:00 صبح در دبستان هاجر برگزار می شود.

مواد آزمون: 

ریاضی، فارسی، املاء، علوم( پایه فعلی دانش آموز)