به اطلاع اولیای دانش آموزان کلاس اول می رساند کارنامه ، پوشه کار و برنامه تابستان دانش آموزان در روز چهارشنبه 98/3/1 از ساعت 8:30 تا 9:30 به یکی از اولیا تحویل داده می شود.

  • لطفاً برای تحویل کارنامه خودکار مشکی همراه داشته باشید.