قابل توجه اولیای دانش آموزان کلاس اول سال تحصیلی 97-96:

 

خواهشمند است برای تمرین سرود جشن شکوفه ها، دانش آموزان روز چهارشنبه 96/6/8 ساعت 9 صبح در دبستان حضور داشته باشید.

متن سرود و فایل آن را از این قسمت دریافت کنید. دانش آموزان سرود را حفظ نمایند