کلیه دانش آموزان پایه اول، متن سرود را دریافت نمایند، سرودها را حفظ نموده و روز چهارشنبه 03 / 06 / 95 ساعت 9 صبح برای تمرین سرود در مدرسه حضور یابند.

 

سرود عید غدیر

 

سرود خورشید مهربان