از پدران و مادران عزیز دانش آموزان کلاس اول

 

دعوت می شود در جشن الفبای کلاس اول که در روز چهارشنبه 28 اردیبهشت ساعت 17:30 در دبستان برگزار میشود، گرمی بخش جشن ما باشند.