اهدای قاب عکس با عکسهای سفره افطار دختران گل کلاس سوم به مناسبت اولین عید فطر دانش آموزان کلاس سوم از طرف اولیای دبستان و معلم کلاس سوم سرکار خانم بیگی