روز یکشنبه 18 اردیبهشت 1401 در کنار هم جمع شدیم تا به مناسبت هفته گرامی داشت مقام معلم ادای احترام و تشکر داشته باشیم خدمت معلمان بزرگوار و عزیزمان در مجموعه پیش دبستانی و دبستان هاجر