افطاری به یاد ماندنی در روز دوشنبه 5 اردیبهشت 1401 در رستوران سنبله به همراه دانش آموزان سوم تا ششم دبستان هاجر به همراه مادران عزیزشان