اولیای گرامی به اطلاع می رساند جلسه آموزشی پایه اول شامل آموزش مباحث فارسی و ریاضی و چگونگی انجام تمرینات در منزل روز شنبه ۱۸ دی ماه ساعت ۱۴:۳۰ بصورت حضوری در مدرسه برگزار می شود.

 

✅ حضور یکی از اولیای دانش آموز که ناظر بر تکالیف و موارد آموزشی او هستند در جلسه ضروری است.