به مناسبت شروع آموزش اعداد 3 رقمی در پایه دوم، جشن عدد 100 در تاریخ 28 آذرماه در کلاس دوم برگزار گردید و دانش آموزان عکس های یادگاری گرفتند و از دوستان خود پذیرایی کردند.