جلسه آموزش خانواده پایه اول شامل آموزش مباحث  فارسی و ریاضی و چگونگی انجام تمرینات در منزل و رفع اشکالات دانش آموزان  روز یکشنبه ۷ آذرماه ساعت ۱۳:۳۰  بصورت حضوری در مدرسه برگزار می شود.

 

✅ حضور یکی از اولیای دانش آموز که ناظر بر تکالیف و موارد آموزشی او هستند در جلسه ضروری است.