بازدید و خرید از نمایشگاه کتاب به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی 

از طرف دبستان با کتابفروشی انتشارات مدرسه جهت بازدید و خرید با تخفیف ویژه از نمایشگاه و فروشگاه کتاب هماهنگ شده است.

از این رو، دانش آموزان عزیز کلاس اول به همراه یکی از اولیای خود می توانند روز یکشنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۰  در فاصله زمانی ساعت ۸:۳۰ الی ۱۰ صبح  از نمایشگاه و فروشگاه کتاب واقع در خیابان مشتاق اول، خیابان  ابوالحسن اصفهانی جنب مسجد امام حسن مجتبی، انتشارات مدرسه ، بازدید نمایند.