بازدید و خرید از نمایشگاه کتاب به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی 

از طرف دبستان با کتابفروشی انتشارات مدرسه جهت بازدید و خرید با تخفیف ویژه از نمایشگاه و فروشگاه کتاب هماهنگ شده است.

از این رو، دانش آموزان عزیز کلاس سوم به همراه یکی از اولیای خود می توانند روز سه شنبه 25 آبان 1400  در فاصله زمانی ساعت ۸:۳۰ الی ۱۰ صبح  از نمایشگاه و فروشگاه کتاب واقع در خیابان مشتاق اول، خیابان  ابوالحسن اصفهانی جنب مسجد امام حسن مجتبی، انتشارات مدرسه ، بازدید نمایند.