مخصوص دانش آموزان  پایه های اول تا ششم

یکی از موارد زیر را انتخاب کنید: 

1) آخرین  کتاب جالبی که مطالعه کرده اید را در یک کلیپ دو دقیقه ای برای دوستانتان معرفی کنید.

شرایط ارسال کلیپ:

✅معرفی کتاب شامل نام کتاب نام نویسنده و انتشارات به همراه توضیح کوتاهی در مورد کلیت داستان باشد . 

2) یکی از شخصیت های داستانی مورد علاقه تان را با ذکر نام شخصیت و نام کتاب و نویسنده در یک نقاشی معرفی کنید.

 شرایط ارسال نقاشی:

✅نقاشی روی برگه A4 با مدادرنگی یا آبرنگ یا پاستل ترسیم شود.

✅در نظر داشته باشید که تمیزی برگه و نقاشی مهم می باشد.

مهلت ارسال آثار تا ساعت 12ظهر روز 24 آبان، روز کتاب و کتابخوانی میباشد.