جلسه آموزش خانواده با حضور مادرهای گرامی، ساعت 11 روز سه شنبه  تاریخ 18 آبان 1400 در فضای اسکای روم کلاس پنجم برگزار میگردد.