جلسه آموزش خانواده پایه دوم در روز دوشنبه تاریخ 17 آبان 1400 در ساعت 10:30 در فضای اسکای روم برگزار میگردد. حضور یکی از اولیای گرامی در جلسه الزامی است.