وبینار آموزشی، هدیه ویژه دانش آموزان پایه های سوم تا ششم به مناسبت 13 آبان روز دانش آموز، روز چهارشنبه 12 آبان 1400