در روز سه شنبه 30 شهریور ماه، دانش آموزان کلاس اول و نو آموزان پیش دبستانی به منظور آشنایی با دوستان و آموزگار خود با گروه بندی در دبستان حضور یافتند.