دانش آموزان کلاس دوم در روز پنجشنبه 25 شهریور با گروه بندی در دبستان حاضر شدند و ضمن حضور در کلاس و آشنایی با معلم کلاس سرکار خانم نمازی کتب درسی و وسایل کمک آموزشی خود را از دبستان تحویل گرفتند.