برگزاری جشن غنچه ها با گروه بندی و بصورت حضوری روز سه شنبه 1400/6/23 برگزار گردید.

نوآموزان کلاس پیش دبستانی طبق گروه بندی انجام شده در دبستان به همراه یکی از اولیای خود جهت حضور در جشن غنچه ها و برگزاری مراسم ویژه این روز در دبستان حضور پیدا کردند .

در این روز عکسهای یادگاری از نو آموزان گرفته شد و معلم نقاشی دبستان سرکار خانم قدیری در این روز به گریم کودکان پرداخت .

همچنین وسایل تهیه شده برای این کلاس و هدایای نوآموزان به آنها تحویل داده شد.