جلسات آغاز سال تحصیلی 1401-1400 از روز شنبه 20 شهریور آغاز گردید:

1 ) شنبه 20/6/1400 جلسه آموزش خانواده پایه پیش دبستانی در ساعت 8:30 صبح در فضای اسکای روم برگزار گردید و سرکار خانم بهتاش در مورد اهداف و برنامه های پیش دبستانی برای اولیای محترم توضیح دادند. همچنین در این جلسه نوآموزان پیش دبستانی با مربی خود سرکار خانم گوهری از طریق فضای اسکای روم آشنا شدند.

 

2 ) روز یکشنبه 21/6/1400 جلسه آموزش خانواده پایه اول در ساعت 8:30 با حضور سرکار خانم ها بهتاش ، کوهی و سلامی زاده ( آموزگار کلاس ) با معرفی دانش آموزان و اولیای گرامی در فضای اسکای روم برگزار گردید. در این جلسه برنامه های آموزشی و پرورشی دبستان پایه اول توضیح داده شد.

 

3 ) روز دوشنبه 22/6/1400جلسه آموزشی خانواده پایه پنجم در ساعت 8:30 صبح با حضور سرکار خانم ها بهتاش، کوهی  و یوسفی( آموزگار کلاس) با معرفی دانش آموزان و اولیای گرامی در فضای اسکای روم برگزار گردید. در این جلسه برنامه های آموزشی و پرورشی دبستان برای پایه پنجم توضیح داده شد.

 

4 ) ساعت 10:30 روز دوشنبه 22/6/1400 جلسه آموزش خانواده پایه سوم با حضور خانم ها بهتاش ، کوهی و بیگی ( آموزگار سوم ) در فضای اسکای روم برگزار گردید. در این جلسه دانش آموزان و اولیای گرامی به معرفی خود و آشنایی با آموزگار کلاس پرداختند. و برنامه های آموزشی و پرورشی پایه سوم توضیح داده شد.

 

5 ) جلسه آموزش خانواده پایه دوم روز چهارشنبه 24/6/1400 ساعت 8:30 صبح در فضای اسکای روم همراه با معرفی دانش آموزان و اولیا آغاز شد . در این جلسه سر کار خانم ها کوهی ، و نمازی ( اموزگار کلاس دوم ) در رابطه با مسائل آموزشی و پرورشی پایه دوم برای اولیا توضیحاتی دادند.

 

6 ) جلسه آموزشی خانواده پایه چهارم روز شنبه 27 شهریور از ساعت 8:45 در فضای اسکای روم برگزار گردید و سر کار خانم ها بهتاش و نفیسی ( آموزگار چهارم ) به بیان مسائل آموزشی و پرورشی پایه چهارم پرداختند.