اولین جلسه آموزش خانواده سال تحصیلی 1400-1401 پایه سوم روز دوشنبه 22شهریور ماه ساعت 10 صبح در فضای اسکای روم برگزار می شود.

لینک جلسه از طریق گروه های واتساپ به اطلاع اولیای گرامی رسانده می شود.